زمان پخش
 14:00

 زمان باز پخش
 23:00
 10:30
 06:00   

              برنامه مال حلال:

امورمالی و معاملات ازجمله دلمشغولی های روزمره انسان ها بشمار می رود و نظام اقتصادی اسلام راهکارهای مناسبی را برای شکل دهی زندگی اقتصادی ما ارائه نموده است .

برنامه " مال حلال " در قالب میزگری علمی- تحلیلی تلاش دارد تا ضمن آشنا نمودن مخاطبین با الفبای معاملات اسلامی گذری داشته باشد برمشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه تا بااستفاده ازقوانین راهگشای اسلام ضمن پاسخگویی به پرسش های مالی بینندگان راهکارهای مناسب رفع دغدغه های روزجامعه را بررسی نماید .


              >


        
مجری:
محمدنور خرمی ( محمودی)


کارشناس :
استاد عبدالمجید ظهرابی
    
بازدید

نظر شما