زمان پخش
 22:00

 زمان باز پخش
 17:00
   

               دانستن احکام فقهی همواره زندگی آرام و بی دغدغه ایی را رقم می زند لذا یک مسلمان پیوسته بدنبال مرجعی است که بتواند برای سوالهای شرعی خود پاسخ های لازم بیابد .

برنامه " فقه وزندگی" بمنظور پاسخگوی به سؤالات شرعی بینندگان تهیه می گردد تا مرجعی مطمئن برای رفع این نیاز ضروری باشد لذا با دعوت ازمتخصصین فقه اسلامی به سؤال های تماس گیرندگان بطورزنده ومستقیم پاسخ های مستدل وقانع کننده ایی ارائه می نماید .


              >


        
مجری:
صلاح الدين ایوبی


کارشناس :
جمعی از کارشناسان
    
بازدید

نظر شما