داعش و شبکه ولایت دو روی یک سکهگسترش اعتراض‌ها به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی


پدیده ایی به نام داعش

بهره وران و بازیگردانان

گسترش اغتشاش درمنطقه


دریغ از یک جواب!!!

با استاد محمد باقر سجودی
شیعه هدایت یافته، نویسنده، پژوهشگر ادیان

سوالاتی کوتاه اما مهم و اساسی که آخوندها جوابی براشون ندارن...

سه شنبه 23:00

یکشنبه و چهارشنبه 12:00
برنامه آقای روشن

یکشنبه و چهارشنبه ساعت 23:00

دوشنبه و جمعه ساعت 12:00


برنامه سید المرسلین

جمعه ساعت 1:30 و 14:00برنامه هنر زندگی

چهارشنبه ساعت 23:30

شنبه و سه شنبه ساعت 10:30


حمایت از کولبران ، شعار تبلیغاتی دولت یا تاثیر رسانه ؟!
وضعیت جوانان نصیر آباد
برنامه محیای

دوشنبه ساعت 23:00

دوشنبه و پنجشنبه ساعت 07:30
صلاح الدين ایوبی

فاتح قدس بعد از عمر رضی الله عنه


برنامه تلفن مستقیم

هر روز ساعت های 2:00 و 9:00 و 14:30

خبر نور

هر روز ساعت های 0:00 و 18:30 و 21:30

نبش قبر شیخین ، مستحب است یا جنایت؟!
برنامه رحله القرآن

دوشنبه ساعت 14:00

شنبه و جمعه ساعت 06:30
ویژه برنامه تولدی دیگر

گفتگویی جذاب با حجت الاسلام سابق، دکتر سید مهدی موسوی و ایت الله و مجتهد هدایت یافته، علامه حسین مؤید.


برنامه به شرط ادب

دوشنبه ساعت 10:30 و 23:30

مستر بين

اسطوره ی ساکت جهان کمدی
تیراندازی نیروی انتظامی به ۵ دانشجو در خاش


یاد حق

نشید دلنشین، به دو زبان
شیوای فارسی و ترکی آذری


چرا سنی شدم!؟

از شبکه جهانی نور
فركانس هاتبردهدایت دکتر سید مهدی موسوی حجت الاسلام و المسلمین (سابق)
دوبله فارسی

هشدار نسبت به زیان و آسیب رساندن به مسلمان

کلیپ های مؤثر با كمترين امكانات

ضمن تشکر و تقدیر از بینندگان سخاوتمندی که با حمایت های مالی خود یاورما دراشاعه دعوت توحید بوده اند

از بینندگان عزیزی که تمایل به پشتیبانی مالی
از این شبکه دارند

خواهشمند است با شماره تلفن 00971567888024 ارتباط برقرار نمایند .

وهمچنان یار و مددکارمان در استمرار
دعوت توحید باشید .


تشبيه مؤمن به زنبور عسل

فرکانس شبکه جهانی نور
نايل سات :

فرکانس: 10873 – عمودى
سيمبل رايت: 27500 – 3/4

هاتبرد :

فرکانس: 11373 – افقی
سيمبل رايت: 27500 – 5/6

شنبه ساعت 22:00

نگاهی به زوایای پنهان تاریخ درخشان ما

دوشنبه ساعت 22:00

نقد و بررسی نهج البلاغه با کارشناسی کشتکار

تار و پود

سه شنبه ساعت 22:00

چطور بهبود یافتن زندگی فردی و اجتماعی

فقه و زندگی

چهارشنبه ساعت 22:00

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما

ناباوران

پنج شنبه ساعت 22:00

پاسخ به شبهات ملحدین با سجودی

گذر و نظر

جمعه ساعت 22:00

مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته

کافه نور

شنبه ساعت 20:30

موضوعات مربوط با جوانان با اجرای موحد و کریمی

برهان قاطع

دوشنبه ساعت 20:30

رد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن با سجودی

عظمت نبوت

سه شنبه ساعت 20:30

پندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر صلی الله عليه و سلم

در پرتو قرآن

پنجشنبه ساعت 20:30

مفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی با دکتر ضیایی

به گواهی تاریخ

يكشنبه ساعت 15:00

صفحه هایی از جنایات صفوی ها با سجودی

نهضت احیاگری

دوشنبه ساعت 15:00

بررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف

مال حلال

چهارشنبه ساعت 15:00

امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام

فتوای جمعه

جمعه ساعت 15:00

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما

استاد عبدالسلام ملائی

استاد عبدالمجيد ظهرابى

استاد سيد منصور حسينى

استاد محمد باقر سجودی

استاد محسن مرزوقی

دکتر محمد عبدالرشيد عباد

استاد عبدالله کشتکار

دکتر نور محمد امرا

استاد سيد اكبر عرب

دکتر حبیب الله ضیایی

قارى نجیب الله عبدالله

محمد نور خرمى (محمودى)ء

مجرى برنامه رو در رو

         

موحد

مجرى برنامه گذر و نظر

         

حسن کریمی

مجرى برنامه روزنه

         

صلاح الدین اسماعیلی

مجرى برنامه عظمت نبوت

         

محمد رسول هاشمی

مجرى برنامه فقه و زندگی


تهران
برنامه
12:30

واحد علمی

14:30

تلفن مستقيممجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته17:00تکرار زنده شب


گذر و نظر

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمیموضوعات مربوط با جوانان با اجرای موحد و کریمی20:30زنده مغربنور كافه

21:30

خبر نورنگاهی به زوایای پنهان تاریخ درخشان ما22:00زنده شبنور كافه

تهران
برنامه


صفحه هایی از جنایات صفوی ها با سجودی09:30تکرار زنده ظهر


به گواهی تاریخموضوعات مربوط با جوانان با اجرای موحد و کریمی20:30تکرار زنده مغرب


نور كافه

12:30

واحد علمیصفحه هایی از جنایات صفوی ها با سجودی15:00زنده ظهربه گواهی تاریخ

14:30

تلفن مستقيمنگاهی به زوایای پنهان تاریخ درخشان ما17:00تکرار زنده شب


بازخوانی تاریخ

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمیمفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی20:30تکرار زنده مغرب


در پرتو قرآن

21:30

خبر نوربررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران22:00زنده شبرو در رو

تهران
برنامه


بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام09:30تکرار زنده ظهر


مال حلالرد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن20:30تکرار زنده مغرب


برهان قاطع

12:00

آقای روشن

12:30

واحد علمی

14:30

تلفن مستقيمبررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف15:00زنده ظهرنهضت احياگریبررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران17:00تکرار زنده شب


رو در رو

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمیرد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن20:30زنده مغرببرهان قاطع

21:30

خبر نورنقد و بررسی نهج البلاغه با کارشناسی کشتکار22:00زنده شبسیری در نهج البلاغه

تهران
برنامه
12:30

واحد علمی

14:30

تلفن مستقيمهدایت حجه الاسلام و المسلمین (سابق) دکتر سید مهدی موسوی15:00

تولدی دیگرنقد و بررسی نهج البلاغه با کارشناسی کشتکار17:00تکرار زنده شب


سیری در نهج البلاغه

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمی

21:30

خبر نورپندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر20:30زنده مغربعظمت نبوتچطور بهبود یافتن زندگی فردی و اجتماعی22:00زنده شبتار و پود

تهران
برنامه
07:30

آقای روشن

12:30

واحد علمی

14:30

تلفن مستقيمبحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام15:00زنده ظهرمال حلالچطور بهبود یافتن زندگی فردی و اجتماعی17:00تکرار زنده شب


تار و پود

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمیهدایت حجه الاسلام و المسلمین (سابق) دکتر سید مهدی موسوی20:30

تولدی دیگر

21:30

خبر نورپاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما22:00زنده شبفقه و زندگی

23:00

آقای روشن

تهران
برنامه


صفحه هایی از جنایات صفوی ها با سجودی09:30تکرار زنده ظهر


به گواهی تاریخپندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر11:00تکرار زنده مغرب


عظمت نبوت

12:30

واحد علمی

14:30

تلفن مستقيمبررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف15:00تکرار زنده ظهر


نهضت احياگریپاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما17:00تکرار زنده شب


فقه و زندگی

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمیمفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی20:30زنده مغربدر پرتو قرآن

21:30

خبر نورپاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند22:00زنده شبناباوران

تهران
برنامه
12:00

آقای روشن

12:30

واحد علمیپاسخ به پرسش های شرعی شما15:00زنده ظهرفتوای جمعه

14:30

تلفن مستقيمپاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند17:00تکرار زنده شب


ناباوران

18:00

تلفن مستقيم

18:30

خبر نور

20:00

واحد علمی

21:30

خبر نورمجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته22:00زنده شبگذر و نظر